EB Music Productions
Opnemen
EBMusic
Omdat het niet altijd lukt om perfect zuiver of gelijk te spelen of te zingen, zal ik bij de opname achteraf de storende dingen zoveel retoucheren als wenselijk is. Dat vraagt doorgaans wel gescheiden tracks voor akoestische instrumenten en zang. Voor ieder nummer maak ik daartoe een opnameplan, in overleg met de artiest(en). Gedurende het opnameproces wordt dat aangepast afhankelijk wat zich voor doet. Qua techniek gebruik in het het opnameproces vrijwel altijd aparte channelstrips die uitgerust zijn met een traditionele buizen-trap. Dat staat garant voor zeer goed bronmateriaal verder op in het proces.