EBM staat voor Energetic Being Music. Het doel er van is het stimuleren van je eigenheid, datgene wat je in de in de kern van je Zelf bent. In hoeverre dat ook lukt, want wat het eindpunt is weten we in dit leven niet. Woorden doen er niet meer toe. Er zijn klanken zonder betekenis die alleen door hun klank je verder leiden dan je denkwereld toestaat. Woorden die ook ik niet ken. Waardoor ze los komen van iedere interpretatie of gerationaliseerde wensgedachte. Vraag me niet waar ze vandaan komen. Uit een andere wereld? Een andere tijd? Meesters? Het weten daarvan is niet belangrijk. Accepteer dat we het niet weten. Wat telt is de ervaring. Wat doet het met je, wat maakt het in je los, hoe past het in je groeiproces? EBM kun je beluisteren. Intenser nog is het in een live situatie. Individeel of in een groep.
EB Music Productions
EB Music Productions
EBMusic
EBMusic